[An English summary of this research program can be found here]

Hoe zorgen we er voor dat de publieke zaak weer leidend wordt bij de organisatie en inrichting van de publieke ruimte? Dat is de centrale vraag in het Trancity-project Publieke Ruimte – Publieke Zaak. The Mobile City verzorgde binnen dit kader een onderzoek naar de rol van digitale media in de manier waarop burgers zich organiseren rond issues van het algemeen belang.

Het resultaat is een denkmodel waarmee we kunnen begrijpen hoe de ‘softwarelaag’ van digitale media de publieke ruimte verandert. Over buurtblogs, hangouts, sociale marktplaatsen en belangenplatforms. Functioneren deze online ontmoetingsplekken als publieke ruimtes? En hoe stellen ze ‘publieken’ in staat zich te organiseren rond welke thema’s? Welk handelingsperspectief bieden ze burgers daarbij?

Onze publicatie is hier te downloaden:

The_Mobile_City_PRPZ_KlikLikeShare

Event: launch & discussie

Op dinsdag 3 februari organiseren we in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een thema-avond over de drie onderzoeken in het programma Publieke Ruimte Publieke Zaak. Ziehier voor details. Reserveren kan direct op de website van De Zwijger.

Context: Programma Publieke Ruimte Publieke Zaak

In het project PR – PZ zijn in totaal drie onderzoeken gedaan en gebaseerd daarop strategieën ontwikkeld voor versterking van het publieke domein. De andere twee publicaties zijn:

Publiek domein als strategie. Trancity (Simon Franke, Lenneke Overmaat, Arnold Reijndorp) onderzocht het publiek domein in de Haagse Schilderswijk, in de beeldvorming de ultieme ‘probleemwijk’. Is er naast sociale interventie ook een strategie voor wijkverbetering denkbaar die is gebaseerd op het herkennen van plekken van betekenis en het versterken van collectieve en parochiale domeinen?

Zoektocht naar de nieuwe woningbouwcoöperatie. DUS Architects (Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen, Martine de Wit) onderzoeken nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. In één blok, met voorzieningen en publieke ruimte, of juist ruimtelijk niet bijeen, maar met gedeelde waarden, digitaal georganiseerd. Een pleidooi voor nieuwe organisatievormen voor ons wonen.

Alle publicaties zijn te downloaden via de website van Trancity.

Inleiding Klik. Like! Share.